สว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยาสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
14 - พฤษภาคม 19, 2014, 10:32:43 pm
ออนไลน์วันนี้:
1
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.00
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
teacher
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
1.48
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

teacher
36นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 0 0 0 4
เมษายน 2018 0 0 0 2
มีนาคม 2018 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 2
มกราคม 2018 0 0 0 4
* 2017 0 0 0 5
ธันวาคม 2017 0 0 0 2
2017-12-01 0 0 0 1
2017-12-02 0 0 0 2
2017-12-03 0 0 0 2
2017-12-04 0 0 0 1
2017-12-05 0 0 0 1
2017-12-06 0 0 0 1
2017-12-07 0 0 0 1
2017-12-08 0 0 0 1
2017-12-09 0 0 0 1
2017-12-12 0 0 0 1
2017-12-13 0 0 0 1
2017-12-14 0 0 0 1
2017-12-15 0 0 0 1
2017-12-16 0 0 0 1
2017-12-17 0 0 0 2
2017-12-18 0 0 0 1
2017-12-20 0 0 0 1
2017-12-21 0 0 0 1
2017-12-22 0 0 0 2
2017-12-24 0 0 0 2
2017-12-25 0 0 0 1
2017-12-26 0 0 0 2
2017-12-27 0 0 0 1
2017-12-28 0 0 0 1
2017-12-29 0 0 0 1
2017-12-30 0 0 0 1
2017-12-31 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 3
2017-11-01 0 0 0 1
2017-11-02 0 0 0 1
2017-11-03 0 0 0 1
2017-11-05 0 0 0 1
2017-11-06 0 0 0 1
2017-11-07 0 0 0 1
2017-11-08 0 0 0 1
2017-11-11 0 0 0 1
2017-11-12 0 0 0 1
2017-11-13 0 0 0 2
2017-11-15 0 0 0 1
2017-11-16 0 0 0 1
2017-11-17 0 0 0 1
2017-11-19 0 0 0 1
2017-11-21 0 0 0 1
2017-11-22 0 0 0 1
2017-11-23 0 0 0 1
2017-11-24 0 0 0 3
2017-11-28 0 0 0 2
2017-11-29 0 0 0 1
2017-11-30 0 0 0 2
ตุลาคม 2017 0 0 0 3
กันยายน 2017 0 0 0 3
สิงหาคม 2017 0 0 0 2
กรกฎาคม 2017 0 0 0 5
มิถุนายน 2017 0 0 0 3
2017-06-01 0 0 0 3
2017-06-02 0 0 0 1
2017-06-03 0 0 0 1
2017-06-04 0 0 0 1
2017-06-05 0 0 0 1
2017-06-06 0 0 0 2
2017-06-07 0 0 0 1
2017-06-08 0 0 0 1
2017-06-09 0 0 0 1
2017-06-10 0 0 0 1
2017-06-11 0 0 0 1
2017-06-12 0 0 0 1
2017-06-13 0 0 0 1
2017-06-14 0 0 0 1
2017-06-16 0 0 0 2
2017-06-17 0 0 0 1
2017-06-18 0 0 0 2
2017-06-19 0 0 0 1
2017-06-20 0 0 0 2
2017-06-22 0 0 0 3
2017-06-24 0 0 0 1
2017-06-25 0 0 0 1
2017-06-26 0 0 0 1
2017-06-27 0 0 0 1
2017-06-28 0 0 0 1
2017-06-29 0 0 0 1
พฤษภาคม 2017 0 0 0 3
2017-05-01 0 0 0 1
2017-05-02 0 0 0 3
2017-05-03 0 0 0 1
2017-05-04 0 0 0 1
2017-05-05 0 0 0 1
2017-05-06 0 0 0 2
2017-05-08 0 0 0 1
2017-05-10 0 0 0 1
2017-05-11 0 0 0 1
2017-05-13 0 0 0 1
2017-05-14 0 0 0 1
2017-05-15 0 0 0 1
2017-05-16 0 0 0 2
2017-05-17 0 0 0 1
2017-05-18 0 0 0 1
2017-05-19 0 0 0 1
2017-05-20 0 0 0 1
2017-05-21 0 0 0 2
2017-05-22 0 0 0 1
2017-05-23 0 0 0 1
2017-05-24 0 0 0 1
2017-05-25 0 0 0 1
2017-05-26 0 0 0 1
2017-05-28 0 0 0 1
2017-05-29 0 0 0 2
2017-05-30 0 0 0 2
2017-05-31 0 0 0 2
เมษายน 2017 0 0 0 4
2017-04-01 0 0 0 2
2017-04-02 0 0 0 1
2017-04-03 0 0 0 1
2017-04-05 0 0 0 1
2017-04-06 0 0 0 2
2017-04-07 0 0 0 1
2017-04-08 0 0 0 1
2017-04-10 0 0 0 1
2017-04-11 0 0 0 2
2017-04-12 0 0 0 1
2017-04-13 0 0 0 1
2017-04-14 0 0 0 2
2017-04-15 0 0 0 3
2017-04-16 0 0 0 4
2017-04-17 0 0 0 2
2017-04-18 0 0 0 3
2017-04-19 0 0 0 2
2017-04-20 0 0 0 1
2017-04-21 0 0 0 2
2017-04-22 0 0 0 1
2017-04-23 0 0 0 1
2017-04-24 0 0 0 1
2017-04-25 0 0 0 1
2017-04-26 0 0 0 1
2017-04-27 0 0 0 1
2017-04-28 0 0 0 1
2017-04-29 0 0 0 3
2017-04-30 0 0 0 2
มีนาคม 2017 0 0 0 3
2017-03-01 0 0 0 2
2017-03-02 0 0 0 1
2017-03-03 0 0 0 1
2017-03-04 0 0 0 1
2017-03-05 0 0 0 1
2017-03-06 0 0 0 1
2017-03-08 0 0 0 1
2017-03-11 0 0 0 1
2017-03-12 0 0 0 1
2017-03-13 0 0 0 1
2017-03-14 0 0 0 1
2017-03-16 0 0 0 1
2017-03-17 0 0 0 1
2017-03-19 0 0 0 1
2017-03-20 0 0 0 1
2017-03-21 0 0 0 1
2017-03-22 0 0 0 2
2017-03-23 0 0 0 1
2017-03-24 0 0 0 1
2017-03-25 0 0 0 1
2017-03-26 0 0 0 1
2017-03-27 0 0 0 1
2017-03-28 0 0 0 3
2017-03-29 0 0 0 2
2017-03-30 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 4
มกราคม 2017 0 0 0 2
* 2016 0 0 0 6
ธันวาคม 2016 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6
ตุลาคม 2016 0 0 0 4
กันยายน 2016 0 0 0 4
สิงหาคม 2016 0 0 0 3
2016-08-01 0 0 0 1
2016-08-02 0 0 0 1
2016-08-03 0 0 0 1
2016-08-04 0 0 0 1
2016-08-05 0 0 0 2
2016-08-07 0 0 0 1
2016-08-09 0 0 0 2
2016-08-10 0 0 0 1
2016-08-11 0 0 0 1
2016-08-12 0 0 0 1
2016-08-14 0 0 0 3
2016-08-16 0 0 0 2
2016-08-17 0 0 0 1
2016-08-18 0 0 0 3
2016-08-20 0 0 0 1
2016-08-21 0 0 0 1
2016-08-22 0 0 0 1
2016-08-23 0 0 0 2
2016-08-24 0 0 0 1
2016-08-25 0 0 0 1
2016-08-26 0 0 0 1
2016-08-27 0 0 0 2
2016-08-28 0 0 0 1
2016-08-29 0 0 0 1
2016-08-30 0 0 0 1
2016-08-31 0 0 0 1
กรกฎาคม 2016 0 0 0 3
2016-07-02 0 0 0 1
2016-07-03 0 0 0 1
2016-07-04 0 0 0 1
2016-07-05 0 0 0 1
2016-07-06 0 0 0 1
2016-07-07 0 0 0 1
2016-07-08 0 0 0 1
2016-07-09 0 0 0 2
2016-07-10 0 0 0 1
2016-07-11 0 0 0 1
2016-07-12 0 0 0 1
2016-07-13 0 0 0 1
2016-07-14 0 0 0 1
2016-07-15 0 0 0 1
2016-07-16 0 0 0 1
2016-07-17 0 0 0 1
2016-07-18 0 0 0 2
2016-07-19 0 0 0 1
2016-07-20 0 0 0 1
2016-07-21 0 0 0 1
2016-07-22 0 0 0 2
2016-07-23 0 0 0 1
2016-07-24 0 0 0 1
2016-07-25 0 0 0 3
2016-07-28 0 0 0 1
2016-07-29 0 0 0 1
2016-07-30 0 0 0 1
2016-07-31 0 0 0 1
มิถุนายน 2016 0 0 0 3
2016-06-01 0 0 0 2
2016-06-02 0 0 0 3
2016-06-03 0 0 0 1
2016-06-05 0 0 0 1
2016-06-06 0 0 0 2
2016-06-07 0 0 0 1
2016-06-08 0 0 0 1
2016-06-09 0 0 0 2
2016-06-10 0 0 0 1
2016-06-11 0 0 0 1
2016-06-12 0 0 0 1
2016-06-13 0 0 0 1
2016-06-14 0 0 0 2
2016-06-15 0 0 0 1
2016-06-16 0 0 0 1
2016-06-17 0 0 0 1
2016-06-18 0 0 0 1
2016-06-19 0 0 0 1
2016-06-20 0 0 0 3
2016-06-22 0 0 0 2
2016-06-24 0 0 0 1
2016-06-25 0 0 0 1
2016-06-26 0 0 0 1
2016-06-27 0 0 0 1
2016-06-29 0 0 0 1
2016-06-30 0 0 0 2
พฤษภาคม 2016 0 0 0 3
เมษายน 2016 0 0 0 2
มีนาคม 2016 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 4
มกราคม 2016 0 0 0 5
2016-01-01 0 0 0 1
2016-01-03 0 0 0 1
2016-01-05 0 0 0 2
2016-01-06 0 0 0 1
2016-01-07 0 0 0 1
2016-01-08 0 0 0 1
2016-01-09 0 0 0 2
2016-01-10 0 0 0 4
2016-01-11 0 0 0 1
2016-01-12 0 0 0 1
2016-01-13 0 0 0 1
2016-01-14 0 0 0 3
2016-01-15 0 0 0 5
2016-01-16 0 0 0 3
2016-01-17 0 0 0 1
2016-01-18 0 0 0 2
2016-01-20 0 0 0 2
2016-01-21 0 0 0 1
2016-01-22 0 0 0 2
2016-01-23 0 0 0 2
2016-01-25 0 0 0 2
2016-01-26 0 0 0 1
2016-01-27 0 0 0 3
2016-01-28 0 0 0 1
2016-01-29 0 0 0 1
2016-01-30 0 0 0 1
2016-01-31 0 0 0 1
* 2015 0 0 0 6
ธันวาคม 2015 0 0 0 6
2015-12-01 0 0 0 1
2015-12-02 0 0 0 1
2015-12-03 0 0 0 1
2015-12-04 0 0 0 3
2015-12-05 0 0 0 1
2015-12-06 0 0 0 1
2015-12-07 0 0 0 1
2015-12-08 0 0 0 6
2015-12-11 0 0 0 3
2015-12-13 0 0 0 1
2015-12-14 0 0 0 1
2015-12-15 0 0 0 1
2015-12-16 0 0 0 2
2015-12-17 0 0 0 1
2015-12-18 0 0 0 3
2015-12-20 0 0 0 1
2015-12-21 0 0 0 1
2015-12-22 0 0 0 1
2015-12-23 0 0 0 1
2015-12-24 0 0 0 1
2015-12-25 0 0 0 1
2015-12-26 0 0 0 1
2015-12-29 0 0 0 1
2015-12-30 0 0 0 1
2015-12-31 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 4
ตุลาคม 2015 0 0 0 3
กันยายน 2015 0 0 0 4
สิงหาคม 2015 0 0 0 3
2015-08-06 0 0 0 1
2015-08-07 0 0 0 3
2015-08-08 0 0 0 3
2015-08-09 0 0 0 3
2015-08-10 0 0 0 2
2015-08-11 0 0 0 1
2015-08-12 0 0 0 1
2015-08-13 0 0 0 1
2015-08-14 0 0 0 2
2015-08-15 0 0 0 1
2015-08-16 0 0 0 1
2015-08-17 0 0 0 1
2015-08-18 0 0 0 1
2015-08-19 0 0 0 1
2015-08-20 0 0 0 1
2015-08-22 0 0 0 1
2015-08-23 0 0 0 1
2015-08-24 0 0 0 1
2015-08-25 0 0 0 1
2015-08-27 0 0 0 1
2015-08-28 0 0 0 2
2015-08-29 0 0 0 1
2015-08-31 0 0 0 1
กรกฎาคม 2015 0 0 0 4
มิถุนายน 2015 0 0 0 4
พฤษภาคม 2015 0 0 0 3
เมษายน 2015 0 0 0 3
มีนาคม 2015 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 3
มกราคม 2015 0 0 0 3
* 2014 0 0 0 14
ธันวาคม 2014 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 3
ตุลาคม 2014 0 0 0 5
2014-10-01 0 0 0 4
2014-10-02 0 0 0 1
2014-10-03 0 0 0 2
2014-10-04 0 0 0 1
2014-10-05 0 0 0 1
2014-10-06 0 0 0 1
2014-10-07 0 0 0 1
2014-10-08 0 0 0 1
2014-10-09 0 0 0 1
2014-10-10 0 0 0 1
2014-10-11 0 0 0 2
2014-10-13 0 0 0 2
2014-10-14 0 0 0 2
2014-10-15 0 0 0 1
2014-10-16 0 0 0 1
2014-10-17 0 0 0 1
2014-10-18 0 0 0 1
2014-10-19 0 0 0 1
2014-10-21 0 0 0 1
2014-10-22 0 0 0 1
2014-10-23 0 0 0 1
2014-10-24 0 0 0 1
2014-10-25 0 0 0 1
2014-10-27 0 0 0 2
2014-10-28 0 0 0 1
2014-10-29 0 0 0 5
2014-10-30 0 0 0 1
กันยายน 2014 0 0 0 5
สิงหาคม 2014 0 0 0 5
กรกฎาคม 2014 0 0 0 9
มิถุนายน 2014 0 0 0 12
พฤษภาคม 2014 0 0 0 14
เมษายน 2014 0 0 0 11
มีนาคม 2014 0 0 0 3
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 2
มกราคม 2014 0 0 0 3
* 2013 0 0 0 8
ธันวาคม 2013 0 0 0 3
2013-12-01 0 0 0 1
2013-12-02 0 0 0 1
2013-12-03 0 0 0 2
2013-12-04 0 0 0 2
2013-12-05 0 0 0 1
2013-12-06 0 0 0 1
2013-12-07 0 0 0 1
2013-12-08 0 0 0 1
2013-12-09 0 0 0 2
2013-12-10 0 0 0 2
2013-12-11 0 0 0 2
2013-12-12 0 0 0 1
2013-12-13 0 0 0 1
2013-12-14 0 0 0 1
2013-12-15 0 0 0 1
2013-12-16 0 0 0 1
2013-12-17 0 0 0 2
2013-12-18 0 0 0 2
2013-12-19 0 0 0 2
2013-12-20 0 0 0 1
2013-12-21 0 0 0 3
2013-12-22 0 0 0 1
2013-12-23 0 0 0 1
2013-12-24 0 0 0 1
2013-12-25 0 0 0 1
2013-12-26 0 0 0 1
2013-12-27 0 0 0 3
2013-12-28 0 0 0 1
2013-12-29 0 0 0 1
2013-12-30 0 0 0 1
2013-12-31 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 3
ตุลาคม 2013 0 0 0 3
2013-10-01 0 0 0 1
2013-10-02 0 0 0 2
2013-10-03 0 0 0 2
2013-10-04 0 0 0 1
2013-10-05 0 0 0 1
2013-10-06 0 0 0 1
2013-10-07 0 0 0 2
2013-10-08 0 0 0 2
2013-10-09 0 0 0 3
2013-10-10 0 0 0 2
2013-10-11 0 0 0 2
2013-10-12 0 0 0 1
2013-10-13 0 0 0 1
2013-10-14 0 0 0 1
2013-10-15 0 0 0 3
2013-10-16 0 0 0 1
2013-10-17 0 0 0 3
2013-10-18 0 0 0 1
2013-10-19 0 0 0 1
2013-10-20 0 0 0 1
2013-10-21 0 0 0 1
2013-10-22 0 0 0 1
2013-10-23 0 0 0 1
2013-10-24 0 0 0 1
2013-10-25 0 0 0 1
2013-10-26 0 0 0 2
2013-10-27 0 0 0 1
2013-10-28 0 0 0 1
2013-10-29 0 0 0 1
2013-10-30 0 0 0 2
2013-10-31 0 0 0 1
กันยายน 2013 0 0 0 3
2013-09-01 0 0 0 1
2013-09-02 0 0 0 1
2013-09-03 0 0 0 1
2013-09-04 0 0 0 2
2013-09-05 0 0 0 2
2013-09-07 0 0 0 1
2013-09-09 0 0 0 2
2013-09-10 0 0 0 2
2013-09-11 0 0 0 3
2013-09-12 0 0 0 1
2013-09-13 0 0 0 2
2013-09-14 0 0 0 1
2013-09-15 0 0 0 1
2013-09-16 0 0 0 1
2013-09-17 0 0 0 2
2013-09-18 0 0 0 1
2013-09-19 0 0 0 1
2013-09-20 0 0 0 1
2013-09-21 0 0 0 1
2013-09-22 0 0 0 1
2013-09-23 0 0 0 1
2013-09-24 0 0 0 1
2013-09-25 0 0 0 1
2013-09-26 0 0 0 1
2013-09-27 0 0 0 1
2013-09-28 0 0 0 1
2013-09-29 0 0 0 3
2013-09-30 0 0 0 1
สิงหาคม 2013 0 0 0 5
กรกฎาคม 2013 0 0 0 5
มิถุนายน 2013 0 0 0 3
พฤษภาคม 2013 0 0 0 8
เมษายน 2013 0 0 0 3
มีนาคม 2013 0 0 0 3
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 0 6
มกราคม 2013 0 0 0 4
* 2012 1 1 1 8
ธันวาคม 2012 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 3
ตุลาคม 2012 0 0 0 5
2012-10-01 0 0 0 1
2012-10-02 0 0 0 3
2012-10-03 0 0 0 1
2012-10-04 0 0 0 2
2012-10-05 0 0 0 1
2012-10-06 0 0 0 3
2012-10-07 0 0 0 2
2012-10-08 0 0 0 1
2012-10-09 0 0 0 2
2012-10-10 0 0 0 2
2012-10-11 0 0 0 3
2012-10-12 0 0 0 1
2012-10-13 0 0 0 1
2012-10-14 0 0 0 2
2012-10-15 0 0 0 1
2012-10-16 0 0 0 2
2012-10-17 0 0 0 1
2012-10-18 0 0 0 1
2012-10-19 0 0 0 4
2012-10-20 0 0 0 1
2012-10-21 0 0 0 1
2012-10-22 0 0 0 2
2012-10-23 0 0 0 2
2012-10-24 0 0 0 1
2012-10-25 0 0 0 2
2012-10-26 0 0 0 2
2012-10-27 0 0 0 1
2012-10-28 0 0 0 1
2012-10-29 0 0 0 1
2012-10-30 0 0 0 1
2012-10-31 0 0 0 5
กันยายน 2012 0 0 0 8
2012-09-01 0 0 0 3
2012-09-02 0 0 0 1
2012-09-03 0 0 0 2
2012-09-04 0 0 0 4
2012-09-05 0 0 0 2
2012-09-06 0 0 0 4
2012-09-07 0 0 0 1
2012-09-08 0 0 0 3
2012-09-09 0 0 0 2
2012-09-10 0 0 0 3
2012-09-11 0 0 0 1
2012-09-12 0 0 0 3
2012-09-13 0 0 0 1
2012-09-14 0 0 0 3
2012-09-15 0 0 0 4
2012-09-16 0 0 0 7
2012-09-17 0 0 0 2
2012-09-18 0 0 0 1
2012-09-19 0 0 0 6
2012-09-20 0 0 0 1
2012-09-21 0 0 0 2
2012-09-22 0 0 0 1
2012-09-23 0 0 0 8
2012-09-24 0 0 0 6
2012-09-25 0 0 0 3
2012-09-26 0 0 0 1
2012-09-27 0 0 0 3
2012-09-28 0 0 0 2
2012-09-29 0 0 0 1
2012-09-30 0 0 0 4
สิงหาคม 2012 0 0 0 4
2012-08-01 0 0 0 1
2012-08-02 0 0 0 2
2012-08-03 0 0 0 2
2012-08-04 0 0 0 1
2012-08-05 0 0 0 2
2012-08-06 0 0 0 1
2012-08-07 0 0 0 4
2012-08-08 0 0 0 4
2012-08-09 0 0 0 1
2012-08-10 0 0 0 1
2012-08-11 0 0 0 3
2012-08-12 0 0 0 1
2012-08-13 0 0 0 2
2012-08-14 0 0 0 1
2012-08-15 0 0 0 1
2012-08-16 0 0 0 1
2012-08-17 0 0 0 1
2012-08-18 0 0 0 1
2012-08-19 0 0 0 2
2012-08-20 0 0 0 4
2012-08-21 0 0 0 3
2012-08-22 0 0 0 1
2012-08-23 0 0 0 1
2012-08-24 0 0 0 1
2012-08-25 0 0 0 3
2012-08-26 0 0 0 1
2012-08-27 0 0 0 1
2012-08-28 0 0 0 1
2012-08-29 0 0 0 1
2012-08-30 0 0 0 2
2012-08-31 0 0 0 1
กรกฎาคม 2012 0 0 0 4
มิถุนายน 2012 0 0 0 2
พฤษภาคม 2012 0 0 0 2
2012-05-01 0 0 0 1
2012-05-02 0 0 0 1
2012-05-03 0 0 0 1
2012-05-04 0 0 0 1
2012-05-05 0 0 0 1
2012-05-06 0 0 0 2
2012-05-07 0 0 0 1
2012-05-08 0 0 0 1
2012-05-09 0 0 0 1
2012-05-10 0 0 0 1
2012-05-11 0 0 0 1
2012-05-12 0 0 0 1
2012-05-13 0 0 0 2
2012-05-14 0 0 0 1
2012-05-15 0 0 0 1
2012-05-16 0 0 0 1
2012-05-17 0 0 0 2
2012-05-18 0 0 0 2
2012-05-19 0 0 0 2
2012-05-20 0 0 0 1
2012-05-21 0 0 0 2
2012-05-22 0 0 0 2
2012-05-23 0 0 0 1
2012-05-24 0 0 0 1
2012-05-25 0 0 0 1
2012-05-26 0 0 0 2
2012-05-27 0 0 0 1
2012-05-28 0 0 0 2
2012-05-29 0 0 0 2
2012-05-30 0 0 0 1
2012-05-31 0 0 0 2
เมษายน 2012 0 0 0 3
2012-04-01 0 0 0 2
2012-04-02 0 0 0 1
2012-04-03 0 0 0 2
2012-04-04 0 0 0 2
2012-04-05 0 0 0 2
2012-04-06 0 0 0 1
2012-04-07 0 0 0 1
2012-04-08 0 0 0 2
2012-04-09 0 0 0 2
2012-04-10 0 0 0 2
2012-04-11 0 0 0 1
2012-04-12 0 0 0 1
2012-04-13 0 0 0 1
2012-04-14 0 0 0 2
2012-04-15 0 0 0 2
2012-04-16 0 0 0 1
2012-04-17 0 0 0 1
2012-04-18 0 0 0 1
2012-04-19 0 0 0 2
2012-04-20 0 0 0 1
2012-04-21 0 0 0 1
2012-04-22 0 0 0 1
2012-04-23 0 0 0 1
2012-04-24 0 0 0 1
2012-04-25 0 0 0 2
2012-04-26 0 0 0 3
2012-04-27 0 0 0 2
2012-04-28 0 0 0 2
2012-04-29 0 0 0 2
2012-04-30 0 0 0 2
มีนาคม 2012 0 0 0 3
2012-03-01 0 0 0 1
2012-03-02 0 0 0 3
2012-03-03 0 0 0 3
2012-03-04 0 0 0 1
2012-03-05 0 0 0 1
2012-03-06 0 0 0 3
2012-03-07 0 0 0 2
2012-03-08 0 0 0 3
2012-03-09 0 0 0 2
2012-03-10 0 0 0 1
2012-03-11 0 0 0 1
2012-03-12 0 0 0 3
2012-03-13 0 0 0 2
2012-03-14 0 0 0 2
2012-03-15 0 0 0 2
2012-03-16 0 0 0 2
2012-03-17 0 0 0 2
2012-03-18 0 0 0 2
2012-03-19 0 0 0 1
2012-03-20 0 0 0 2
2012-03-21 0 0 0 2
2012-03-22 0 0 0 2
2012-03-23 0 0 0 2
2012-03-24 0 0 0 2
2012-03-25 0 0 0 1
2012-03-26 0 0 0 2
2012-03-27 0 0 0 3
2012-03-28 0 0 0 2
2012-03-29 0 0 0 2
2012-03-30 0 0 0 2
2012-03-31 0 0 0 1
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 0 5
2012-02-01 0 0 0 1
2012-02-02 0 0 0 2
2012-02-03 0 0 0 2
2012-02-04 0 0 0 2
2012-02-05 0 0 0 3
2012-02-06 0 0 0 5
2012-02-07 0 0 0 3
2012-02-08 0 0 0 3
2012-02-09 0 0 0 1
2012-02-10 0 0 0 2
2012-02-11 0 0 0 1
2012-02-12 0 0 0 2
2012-02-13 0 0 0 3
2012-02-14 0 0 0 2
2012-02-15 0 0 0 2
2012-02-16 0 0 0 2
2012-02-17 0 0 0 1
2012-02-18 0 0 0 1
2012-02-19 0 0 0 1
2012-02-20 0 0 0 2
2012-02-21 0 0 0 1
2012-02-22 0 0 0 2
2012-02-23 0 0 0 1
2012-02-24 0 0 0 1
2012-02-25 0 0 0 3
2012-02-26 0 0 0 3
2012-02-27 0 0 0 1
2012-02-28 0 0 0 2
2012-02-29 0 0 0 3
มกราคม 2012 1 1 1 3
2012-01-17 1 1 1 1
2012-01-18 0 0 0 2
2012-01-19 0 0 0 1
2012-01-20 0 0 0 1
2012-01-21 0 0 0 2
2012-01-22 0 0 0 2
2012-01-23 0 0 0 1
2012-01-24 0 0 0 2
2012-01-25 0 0 0 2
2012-01-26 0 0 0 2
2012-01-27 0 0 0 1
2012-01-28 0 0 0 2
2012-01-29 0 0 0 3
2012-01-30 0 0 0 2
2012-01-31 0 0 0 2
Copyright © สว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา