สว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยาสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
14 - พฤษภาคม 19, 2014, 10:32:43 pm
ออนไลน์วันนี้:
1
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.00
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
1
สมาชิกล่าสุด:
teacher
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
1.50
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

teacher
36นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 0 0 0 4
มกราคม 2018 0 0 0 4
* 2017 0 0 0 5
ธันวาคม 2017 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 3
ตุลาคม 2017 0 0 0 3
กันยายน 2017 0 0 0 3
สิงหาคม 2017 0 0 0 2
2017-08-01 0 0 0 1
2017-08-02 0 0 0 1
2017-08-03 0 0 0 1
2017-08-05 0 0 0 1
2017-08-07 0 0 0 1
2017-08-08 0 0 0 2
2017-08-12 0 0 0 1
2017-08-15 0 0 0 1
2017-08-16 0 0 0 1
2017-08-17 0 0 0 1
2017-08-18 0 0 0 1
2017-08-20 0 0 0 1
2017-08-21 0 0 0 1
2017-08-22 0 0 0 1
2017-08-23 0 0 0 1
2017-08-24 0 0 0 2
2017-08-27 0 0 0 2
2017-08-29 0 0 0 1
2017-08-30 0 0 0 1
2017-08-31 0 0 0 1
กรกฎาคม 2017 0 0 0 5
มิถุนายน 2017 0 0 0 3
พฤษภาคม 2017 0 0 0 3
เมษายน 2017 0 0 0 4
มีนาคม 2017 0 0 0 3
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 4
มกราคม 2017 0 0 0 2
* 2016 0 0 0 6
ธันวาคม 2016 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2016 0 0 0 6
ตุลาคม 2016 0 0 0 4
กันยายน 2016 0 0 0 4
สิงหาคม 2016 0 0 0 3
กรกฎาคม 2016 0 0 0 3
มิถุนายน 2016 0 0 0 3
พฤษภาคม 2016 0 0 0 3
เมษายน 2016 0 0 0 2
มีนาคม 2016 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 4
มกราคม 2016 0 0 0 5
* 2015 0 0 0 6
ธันวาคม 2015 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 4
ตุลาคม 2015 0 0 0 3
กันยายน 2015 0 0 0 4
สิงหาคม 2015 0 0 0 3
กรกฎาคม 2015 0 0 0 4
มิถุนายน 2015 0 0 0 4
พฤษภาคม 2015 0 0 0 3
เมษายน 2015 0 0 0 3
มีนาคม 2015 0 0 0 4
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 0 3
มกราคม 2015 0 0 0 3
* 2014 0 0 0 14
ธันวาคม 2014 0 0 0 6
2014-12-01 0 0 0 1
2014-12-02 0 0 0 1
2014-12-04 0 0 0 1
2014-12-05 0 0 0 1
2014-12-06 0 0 0 2
2014-12-07 0 0 0 1
2014-12-08 0 0 0 1
2014-12-09 0 0 0 1
2014-12-10 0 0 0 1
2014-12-11 0 0 0 2
2014-12-12 0 0 0 3
2014-12-13 0 0 0 1
2014-12-14 0 0 0 2
2014-12-15 0 0 0 1
2014-12-16 0 0 0 1
2014-12-19 0 0 0 1
2014-12-20 0 0 0 6
2014-12-22 0 0 0 2
2014-12-23 0 0 0 2
2014-12-24 0 0 0 2
2014-12-25 0 0 0 1
2014-12-26 0 0 0 1
2014-12-27 0 0 0 1
2014-12-28 0 0 0 1
2014-12-30 0 0 0 1
2014-12-31 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2014 0 0 0 3
ตุลาคม 2014 0 0 0 5
กันยายน 2014 0 0 0 5
สิงหาคม 2014 0 0 0 5
กรกฎาคม 2014 0 0 0 9
มิถุนายน 2014 0 0 0 12
2014-06-01 0 0 0 4
2014-06-02 0 0 0 5
2014-06-03 0 0 0 10
2014-06-04 0 0 0 4
2014-06-05 0 0 0 1
2014-06-06 0 0 0 2
2014-06-08 0 0 0 6
2014-06-09 0 0 0 9
2014-06-10 0 0 0 4
2014-06-11 0 0 0 11
2014-06-12 0 0 0 4
2014-06-13 0 0 0 8
2014-06-14 0 0 0 12
2014-06-15 0 0 0 1
2014-06-16 0 0 0 7
2014-06-17 0 0 0 1
2014-06-18 0 0 0 2
2014-06-19 0 0 0 5
2014-06-21 0 0 0 7
2014-06-22 0 0 0 3
2014-06-23 0 0 0 5
2014-06-24 0 0 0 1
2014-06-25 0 0 0 7
2014-06-26 0 0 0 2
2014-06-27 0 0 0 3
2014-06-28 0 0 0 10
2014-06-29 0 0 0 1
2014-06-30 0 0 0 5
พฤษภาคม 2014 0 0 0 14
เมษายน 2014 0 0 0 11
มีนาคม 2014 0 0 0 3
กุมภาพันธ์ 2014 0 0 0 2
มกราคม 2014 0 0 0 3
* 2013 0 0 0 8
ธันวาคม 2013 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 3
ตุลาคม 2013 0 0 0 3
กันยายน 2013 0 0 0 3
สิงหาคม 2013 0 0 0 5
กรกฎาคม 2013 0 0 0 5
มิถุนายน 2013 0 0 0 3
พฤษภาคม 2013 0 0 0 8
เมษายน 2013 0 0 0 3
มีนาคม 2013 0 0 0 3
กุมภาพันธ์ 2013 0 0 0 6
มกราคม 2013 0 0 0 4
* 2012 1 1 1 8
ธันวาคม 2012 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 3
ตุลาคม 2012 0 0 0 5
กันยายน 2012 0 0 0 8
สิงหาคม 2012 0 0 0 4
กรกฎาคม 2012 0 0 0 4
มิถุนายน 2012 0 0 0 2
พฤษภาคม 2012 0 0 0 2
เมษายน 2012 0 0 0 3
มีนาคม 2012 0 0 0 3
กุมภาพันธ์ 2012 0 0 0 5
มกราคม 2012 1 1 1 3
Copyright © สว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา