ปุ่มแผนที่ สำหรับดูเสันร่างแบบแผนที่ ปุ่มดาวเที่ยม สำหรับดูภาพถ่ายจริงจากดาวเทียม และภูมิประเทศ ก็จะเป็นลักษณะแผนที่่ที่่มีคุณลักษณะภูมิประเทศเข้าไปด้วย จุดที่ตั้งของโรงเรียน อยู่ที่ มาบยายเลีย 21 ในแผนที่ แต่ถนนในความเป็นจริงกับแผนที่จะไม่ตรงกันทั้งหมดนะครับ เราสามารถใช้ปุ่มซูมเข้าซูมออกเพื่อดูรายละเอียดได้ หรือสามารถหมุนตัวหมุนที่เม้าส์ได้เลย
ปรารถนาดี จาก ครูอ้น จรัญญ์๋ ตะวงษา (ผู้่สร้างและดูแลเว็บ)