วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบุรณ์ พัทยา

  บอร์ด   กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโ...
เมื่อ ธันวาคม 07, 2016, 02:15:58 pm

ภาพกิจกรรม

  บอร์ด   กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ เข้าค่ายธรรมะ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม ...
เมื่อ พฤษภาคม 19, 2017, 03:05:50 pm

ฝ่าย/หน่วยงาน

  บอร์ด   กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน

กิจกรรมของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน พัทยา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน จัดถุงยังชีพ ช่วยประสบภั...
เมื่อ มกราคม 30, 2012, 11:26:07 pm

บอร์ดย่อย: ประวัติมูลนิธิฯ, กิจกรรมมูลนิธิฯ, เซียน และ เทพเจ้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ กู้ภัยสว่างบริบูรณ์

กิจกรรมของหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน รายชื่อจุด และจำนวนอาสาส...
เมื่อ เมษายน 08, 2010, 09:17:35 am

บอร์ดย่อย: กิจกรรมกู้ภัยสว่างบริบูรณ์
ไม่มีกระทู้ใหม่ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เมืองพัทยา

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
เมื่อ มีนาคม 02, 2015, 03:33:44 pm

บอร์ดย่อย: กิจกรรมฝ่ายบริหาร, ประวัติโรงเรียน, ผู้บริหารโรงเรียน

สาระการเรียนรู้

  บอร์ด   กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวการศึกษา

84 กระทู้
84 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน เมินกล้องวงจรปิดจับตาครู...
เมื่อ มกราคม 15, 2016, 08:39:14 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายภาษาจีน

กิจกรรมฝ่ายภาษาจีน

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ภาพกิจกรรมเทศกาลตวนอู่
เมื่อ กันยายน 26, 2013, 02:40:27 pm

บอร์ดย่อย: กิจกรรมฝ่ายภาษาจีน
ไม่มีกระทู้ใหม่ อังกฤษ

สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

94 กระทู้
68 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ตัวย่อภาษาอังกฤษที่ควรทร...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 03, 2015, 09:40:01 pm

บอร์ดย่อย: กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ, ข้อสอบ และบทเรียนแปล
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณิตศาสตร์

สาระความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และตัวเลขต่างๆ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน มอบรางวัล การแข่งขันความ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 03, 2012, 10:27:38 am

บอร์ดย่อย: คณิตศาสตร์ระดับประถม, คณิตศาสตร์ระดับมัธยม, ทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์, กิจกรรมคณิตศาสตร์
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง

73 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน อาชีพเสรีอาเซียน 8 อาชีพ
เมื่อ สิงหาคม 29, 2014, 08:29:57 am

บอร์ดย่อย: กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ, ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น, ประวัติจังหวัดของไทย, วันสำคัญในรอบปี, ประวัติศาสตร์, อาเซียนศึกษา (ASEAN), บุคคลสำคัญของโลก
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระสุขภาพ

สาระเกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัย

184 กระทู้
182 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน 7 เทคนิคดูแล "ลูกสมาธิสั...
เมื่อ กันยายน 21, 2014, 10:28:12 am

บอร์ดย่อย: มะเร็ง
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาษาไทย

สาระความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย วรรณกรรม

32 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ผลไม้ในวรรณคดีไทย
เมื่อ สิงหาคม 30, 2014, 10:59:21 pm

บอร์ดย่อย: กิจกรรมภาษาไทย, บทกลอนสอนอะไร....
ไม่มีกระทู้ใหม่ วิทยาศาสตร์

เรื่องราวต่างๆ ในสาระวิทยาศาสตร์

106 กระทู้
105 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน วิธีหุงข้าวไม่ให้บูดง่าย
เมื่อ สิงหาคม 30, 2014, 10:09:58 pm

บอร์ดย่อย: กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, คำศัพท์วิทยาศาสตร์, ประวัตินักวิทยาศาสตร์
ไม่มีกระทู้ใหม่ ศิลปะดนตรีและทัศนศิลป์

ศิลปะ ดนตรี และทัศนศิลป์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน สัปเหร่อ ขับร้องโดย ยอ...
เมื่อ เมษายน 18, 2014, 10:57:16 pm

บอร์ดย่อย: กิจกรรมศิลปะ ดนตรี ทัศนศิลป์, คติธรรมในบทเพลงไทย
ไม่มีกระทู้ใหม่ การงานอาชีพฯ/เทคโนโลยีสาระสนเทศ

สาระความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน สูตรการค้นหาค่าใน sheet ...
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2013, 07:32:35 pm

บอร์ดย่อย: การงานอาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, Excel Training
ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายอนุบาล

ฝ่ายอนุบาล กิจกรรมของปฐมวัย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Paris
ใน เทคนิคเปิดปากเจ้าหนูวัยเ...
เมื่อ เมษายน 23, 2013, 10:02:35 pm

บอร์ดย่อย: สาระความรู้, กิจกรรมฝ่ายอนุบาล
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน และผลงานวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรม/ผลงานครู

กิจกรรมและผลงานของคุณครู และบุคคลากรในโรงเรียน

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน กิจกรรมวันครู ปี 2552 ที...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2009, 11:44:49 am

กระดานความรู้ทั่วไป

  บอร์ด   กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทย

แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน วัดพนัญเชิง
เมื่อ ตุลาคม 18, 2013, 01:43:09 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประเพณีไทยและอาเซียน

รวบรวมเรื่องราว เกี่ยวกับประเพณีของไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ตักบาตรเทโวโรหณะ
เมื่อ ตุลาคม 18, 2013, 11:03:09 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารจากโรงเรียน

ข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียน

202 กระทู้
199 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน แบบประเมินการประชุมผู้ปก...
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2018, 11:11:47 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ สารพันปัญหา

ปัญหาที่ถามและหาคำตอบกันอยู่ในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีกว่า

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ไม่มีเครื่องหมายแจ้ง เล...
เมื่อ เมษายน 25, 2013, 06:16:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ก้าวทันโลก

ข่าวสารน่าติดตาม รอบด้าน

34 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน เตรียมการสัมภาษณ์ เมื่อส...
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2013, 11:06:53 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ Download

ดาวไหลด ไฟล์งาน ไฟล์เอกสาร ไฟล์ต้นแบบงานเอกสารทั่วไป

27 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน SAR ของโรงเรียนสว่างบริบ...
เมื่อ มกราคม 17, 2015, 08:03:47 am

บอร์ดย่อย: เอกสารวิชาการ, Free Applications, แผนการสอน, แบบ ป.พ.5 แจกฟรี, ฟรีข้อสอบ แนวข้อสอบ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ทำเนียบนักเรียนดี

เพื่อยกย่องเชิดชูกนักเรียนที่ทำความดี

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน เด็กชายชัยโรจน์ สุวรรณเจ...
เมื่อ ธันวาคม 20, 2011, 09:46:10 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ เฉลิมพระเกียรติ

เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของไทย และพระราชสำนัก

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน รวมพระบรมราโชวาท เนื่องใ...
เมื่อ ธันวาคม 14, 2011, 02:26:46 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระ บทความพิเศษ

สาระบทความพิเศษจากแหล่งต่างๆ

122 กระทู้
122 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน การไม่เคารพผู้อื่น หมายถ...
เมื่อ มิถุนายน 23, 2015, 09:17:02 am

บอร์ดย่อย: บทความทางวิชาการ
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลากร เข้าทำงานในโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ประกาศรับสมัครงาน ปีการศ...
เมื่อ กันยายน 30, 2009, 12:08:51 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ นิทานต่างประเทศ

นิทานจากต่างประเทศ

18 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน เจ้าหมีกับคนเดินทาง
เมื่อ มิถุนายน 28, 2010, 09:08:08 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ นิทานไทย

นิทานพื้นบ้านไทย นิทานชาดก

116 กระทู้
105 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน คนแจวเรือจ้าง
เมื่อ กรกฎาคม 05, 2010, 02:34:53 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

27 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ระเบียบใหม่ "ลูกเสือ" บั...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2010, 08:24:10 am

บอร์ดย่อย: กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ไม่มีกระทู้ใหม่ คลิปรายการโทรทัศน์

คลิปรายการโทรทัศน์ดีๆ มีสาระ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน ตื๊ด กระแต อาร์ สยาม [Of...
เมื่อ ธันวาคม 10, 2013, 10:17:55 am

บอร์ดย่อย: เพลงดีๆ เพื่อใคร....สักคน
ไม่มีกระทู้ใหม่ พระพุทธศาสนา

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

71 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน การเชื่อว่าบุคคลผิดศีล 5...
เมื่อ มกราคม 17, 2016, 01:12:54 pm

บอร์ดย่อย: พระไตรปิฏก, พุทธธรรมคีตา, ธรรมะในบทเพลง
ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุมนุมสมุนไพร

สมุนไพรไทย ในโรงเรียน

152 กระทู้
142 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน หมามุ่ย...หมากตำแย...เคย...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2014, 08:25:42 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนร่วมกับองค์กรต่างๆ

36 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Teacher
ใน เปิดสอนภาคพิเศษวันเสาร์
เมื่อ มิถุนายน 01, 2014, 10:14:30 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลงานนักเรียน

ผลงานต่างๆ ของนักเรียน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย T.Duangnet
ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตน...
เมื่อ กันยายน 03, 2012, 03:11:42 pm

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เมืองพัทยา - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

2213 กระทู้ ใน 2092 หัวข้อ โดย 66 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: T.Duangnet
กระทู้ล่าสุด: "แบบประเมินการประชุมผู้ปก..." ( พฤษภาคม 01, 2018, 11:11:47 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 16. ออนไลน์มากที่สุด: 449 (มีนาคม 29, 2015, 06:34:34 pm)


SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal