View full version: ฝ่ายภาษาจีน
1
 1. เทศกาลตวนอู่
 2. อาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาจีน
 3. อาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ร่วมอบรมวิเคราะห์หลักสูตรภาษาจีน
 4. อาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ร่วมประชุมที่สถาบันใหญ่ขงจื่อ ประเทศจีน
 5. อาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ร่วมประชุมสัมมนาการสอนภาษาจีน ที่พม่า 12 -18 ธ.ค 53
 6. อาหารจีน
 7. การประชุมโรงเรียนสอนภาษาจีน ภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ 2552
 8. ขอแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิต อาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ
 9. ประวัติและผลงาน อาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ
 10. อาจารย์สมชาย ไพศาลพัฒนกิจ กับภารกิจต่างๆ มากมาย
 11. ประมวลภาพ พิธีเปิดห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 27 มีนาคม 2552
 12. ห้องเรียนขงจื๊อ กับสถาบันขงจื๊อ
 13. ห้องเรียนขงจื๊อ
 14. ภาษาจีนออนไลน์ กับ eduthai.com
 15. เรียนภาษาจีนเบื้องต้น กับเสี่ยวหลิน
 16. แหล่งเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์ (มีเสียงอ่าน ฝึกออกเสียงด้วย)
 17. ประวัติขงจื๊อ (ต่อ)
 18. ประวัติขงจื๊อ
 19. รณรงค์ขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
 20. ทั่วโลกจะเปิดสถาบันขงจื๊อและห้องเรียนขงจื๊อ 156 แห่ง
 21. ความเคลื่อนไหวของการเรียนการสอนภาษาจีนในไทย
 22. ห้องเรียนขงจื๊อ ของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal