View full version: ภาษาไทย
1
 1. ผลไม้ในวรรณคดีไทย
 2. รัชนี ศรีไพวรรณ คือใคร สำคัญอย่างไร
 3. แก้นักเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สไตล์ สพป.สุโขทัย เขต 2
 4. วรรณยุกต์ การผันวรรณยุกต์
 5. คำเป็น คำตาย
 6. รูปและเสียงสระ
 7. ตัวการันต์
 8. มาตราตัวสะกด (ภาษาไทย)
 9. อักษร 3 หมู่ และการท่องจำ
 10. พยางค์และคำ หลักการใช้ภาษา (ภาษาไทย)
 11. การใช้ไม้ยมก ที่ถูกต้อง ควรเป็นอย่างไร
 12. ประวัติสุนทรภู่ ครูกวี 4 แผ่นดิน
 13. ทายนิสัยจากการอ่านหนังสือ
 14. สุภาษิตสอนหญิง
 15. อักษรควบกล้ำ คำควบไม่แท้
 16. สำนวนไทยน่ารู้
 17. วันนี้คุณออกเสียง "ฌ" ถูกหรือยัง
 18. ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก ตาโต กับสาระจากอักษรไทย
 19. ทำไมถึงเลิกใช้ ฃ (ขวด) และ ฅ (คน)
 20. บทกลอนผวน สรรพลี้หวน (ต่อ)
 21. บทกลอนผวน สรรพลี้หวน
 22. สัมผัสนอก สัมผัสใน
 23. คำเอก คำโท คำเอกโท ในโคลงสี่สุภาพ (ดูที่รูปไม่คำนึงถึงระดับเสียง)
 24. คำไวพจน์คือคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันหรือคำที่พ้อง ความหมายนั่นเอง
 25. คำเสียงสูง (จัตวา) เหมาะเป็นคำท้ายสุดของวรรครับของกลอนสุภาพ
 26. สัมผัสคล้องจอง
 27. พระบรมราโชวาท อันเป็นที่สุดแห่งวรรคทองครองใจ
 28. ลักษณะนามที่ควรรู้
 29. รสวรรณคดี

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal