View full version: Download
1
 1. SAR ของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
 2. แนะนำการตรวจสอบรายวิชาที่ใส่เกินกำหนด มากกว่าจำนวนคาบที่กำหนดไว้ จัดตารางสอน
 3. โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 2
 4. วีดีโอ อธิบายการใช้ โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 2 ชุดที่ 4
 5. วีดีโอ อธิบายการใช้ โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 2 ชุดที่ 3
 6. วีดีโอ อธิบายการใช้ โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 2 ชุดที่ 2
 7. วีดีโอ อธิบายการใช้ โปรแกรมจัดตารางสอน เวอร์ชั่น 2 ชุดที่ 1
 8. ผลงานวิชาการ โปรแกรมจัดตารางสอน ด้วย VBA Excel พร้อมคู่มือ
 9. สัญญาค้ำประกัน แบบฟอร์ม ตัวอย่าง
 10. สัญญาขายฝาก แบบฟอร์ม
 11. ใบสัญญากู้เงิน แบบฟอร์ม
 12. แผนการสอนด้วย tablet 200 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 1-100
 13. แผนการสอนด้วย tablet 200 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 101-200
 14. แจกฟรี โปรแกรมสร้างเกมคณิตศาสตร์ และ Code
 15. แจกฟรี ระบบสร้างแบบสอบ สร้างข้อสอบ สำหรับระบบ Moodle แบบ GIFT ที่สร้างด้วย Excel
 16. ปฏิทิน 100 ปี สร้างด้วย excel
 17. excel training วิธีใช้สูตรต่างๆ ใน excel อธิบายละเอียดพอสมควร
 18. excel สูตรคำนวนเงินเดือนกับค่าโอที
 19. ใบกำกับภาษี
 20. excel สูตรแปลงค่าเงินสกุลต่างๆ
 21. สูตร excel ใบแจ้งหนี้พร้อมการคำนวณภาษี1
 22. สูตร excel ใบเสนอราคาโดยไม่รวมภาษี1
 23. สูตร excel ใบเสนอราคาพร้อมคำนวณภาษี1
 24. สูตร excel บันทึกการเข้าเรียนของนักเรียนปี 2546-25471
 25. สูตร excel ฮีสโตแกรมแสดงผลการผลิต
 26. สูคร excel คำนวน วัน เดือน ปี
 27. รวมสูตร excel

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal