ผู้เขียน หัวข้อ: ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ร.ร.สว่างบริบูรณ์วิทยา  (อ่าน 20445 ครั้ง)

ธันวาคม 26, 2009, 12:38:25 pm
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1978
    • MSN Messenger - sawangpattaya@gmail.com
    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560


1. การรับสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 - 17 กุมภาพันธ์  2560 
   จันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00 -16.00 น.


2. ระดับชั้นที่รับสมัคร
โปรแกรม 3 ภาษา (CEP) โดยครูชาวต่างชาติ
- เตรียมอนุบาล           รับเพิ่ม 1 ห้องเรียน (อายุ 2 ปี 6 เดือน)       จำนวน   20 คน
- อนุบาลปีที่ 1            รับเพิ่ม 5 ห้องเรียน (27 คน/ห้อง)             จำนวน 135 คน
  (มีอายุ 3 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม  2557 )

โปรแกรม 3 ภาษา (ICEP) โดยสถาบันภาษา
- เตรียมอนุบาล           รับเพิ่ม 1 ห้องเรียน (อายุ 2 ปี 6 เดือน)       จำนวน   20 คน
- อนุบาลปีที่ 1            รับเพิ่ม 7 ห้องเรียน (35 คน/ห้อง)             จำนวน 245 คน
- อนุบาลปีที่ 2            รับเพิ่ม                                             จำนวน  35 คน
- อนุบาลปีที่ 3            รับเพิ่ม                                             จำนวน  35 คน
- ประถมศึกษาปีที่ 1,2   รับเพิ่ม                                              จำนวน  70 คน
- มัธยมศึกษาปีที่ 1        รับเพิ่ม 4 ห้องเรียน                               จำนวน 140 คน
- มัธยมศึกษาปีที่ 4        รับเพิ่ม 2 ห้องเรียน                                จำนวน 70 คน
- ระดับชั้นอื่น ๆ : รับจำนวนจำกัด  เฉพาะกรณีที่มีที่ว่าง โดยพิจารณานักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนเป็นพิเศษ

3. สถานที่รับสมัคร     : ห้องธุรการ


4. หลักฐานการสมัคร
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  ,  มารดา และผู้สมัคร
 (หรือผู้ปกครอง)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา -มารดา     
   จำนวน 1 ใบ
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
- ใบรับรองการเป็นนักเรียน และใบรับรองผลการเรียน

5. ทดสอบความรู้พื้นฐาน  (ยกเว้นอนุบาลปีที่ 1)
- สอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 09.00 -11.30 น.   

วิชาที่สอบ    
   - ภาษาไทย    
   - คณิตศาสตร์   
   - ภาษาอังกฤษ
   - ภาษาจีน
(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
- ประกาศผลวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2560

7. การมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
- นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครองสามารถมอบตัว และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
(ระดับ อนุบาล 1 ชำระค่าธรรมเนียมในวันสมัคร)

8. เรียนภาคฤดูร้อน   
- 13 มีนาคม 2560 – 7 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น.


หมายเหตุ :
- หากไม่มามอบตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
- สำหรับเด็กอนุบาล 1 ควรเตรียมที่นอน,ผ้าห่ม,ชุดลำลองและนม มาด้วยกำหนดเปิดเทอม
29 เมษายน 2560 
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1-3 (ซื้อหนังสือ,เครื่องแบบนักเรียน )
30 เมษายน 2560 
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้นอนุบาล 2-3 (ซื้อหนังสือ , เครื่องแบบนักเรียน)
1 พฤษภาคม 2560 
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าและใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ซื้อหนังสือ,เครื่องแบบนักเรียน)
2 พฤษภาคม 2560 
   - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าและใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6  (ซื้อหนังสือและเครื่องแบบนักเรียน)
11 พฤษภาคม 2560 
   - เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2016, 11:15:47 am โดย Teacher »
ความรู้คือประทีปส่องสว่าง
การให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น ไม่มีวันทำให้แสงสว่างของตัวเองอับเฉาได้ มีแต่จักช่วยกันทำให้โลกนี้สว่างไสวมากขึ้น...เท่านั้น
----------------------------------------------------------

 


Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal